Аерылышу: кисәк милкен һәм бетерү

Бетерү режимы милек аерылышканда булып тора билгеләү кагыйдәләрен милекне бүлү һәм бурычларны хәбәр итте