Юристлар Франция онлайн!


Өзү никах - Ooreka


Никах булырга мөмкин туктатылды төрле сәбәпләр аркасында Никах расторгается карар чыгарганда турында сљйлђшђ Шул вакыттан алыпникахны өзү. тљбен нәтиҗәләрен нетривиальных.